2018-10-07 10:09:22

Program prometne kulture za najmlađe „Jumicar“

U četvrtak 4. listopada 2018. godine u OŠ „Klinča Sela“  u Klinča Selu održan je JUMICAR - Program preventivnog odgoja djece u cestovnom prometu za učenike drugih razreda. Program podržava MUP, MZO, AZOO i Zagrebačka županija.

Jumicar program edukacijski je koncept preventivnog odgoja djece u cestovnom prometu čiji je osnovni cilj razvijanje dječje svijesti o sigurnosti u prometu. Program koji je nastao u Finskoj 1989. provodi se u svim većim europskim zemljama, a ideja programa je educirati djecu o sigurnosti u prometu na vrlo jednostavan, originalan i zabavan način.

Program se provodi u sklopu školskog kurikuluma u terminu redovne nastave, a sadrži nekoliko dijelova: „Program prometne kulture za najmlađe“; „Osnove prve pomoći“ i „Vatrogasna radionica za djecu“. Prometni dio sadrži predavanje i praktičnu vježbu na poligonu postavljenom na školsko igralište, gdje djeca imaju prilike u teoriji i praksi učiti pravilno i kulturno ponašanje u prometu.

Više možete vidjeti na slijedećem linku:   Jumicar 2018


Osnovna škola "Kardinal Alojzije Stepinac" Krašić